Общи условия
572
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-572,theme-bridge,bridge-core-2.9.8,user-registration-page,woocommerce-demo-store,woocommerce-no-js,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,columns-3,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Съгласно настоящите Общите условия, „ПЕТРЕЛИ“ ЕООД, собственик на сайта Magazinatuvas.com, наричан по-долу „ТЪРГОВЕЦ“, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством Интернет магазина  Magazinatuvas.com Тези условия се отнасят и обвързват всички регистрирани потребители. С натискане на бутона „Регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог- файлове на сървъра на Magazinatuvas.com съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Magazinatuvas.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог, представящ  продуктовата гама на ТЪРГОВЕЦА.
 4. С натискане на бутона „Приключване на поръчката“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошница“. Тъй като това действие има правно обвързваща сила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката, с получаването на което, договорът се счита за сключен.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си на отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай, че стоките не са достъпни. Когато заявената стока не е налична в склада, до 3 работни дни след получаване на заявление за покупка, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването  й на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите, или заместваща поръчка.
 6. Езикът на договаряне между страните е български, а плащанията  ще  се извършват   в   български левове с начислено ДДС. 

II. ДОСТАВКА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Когато е предвиден „преглед на стоката“, при доставката (в присъствие на куриера), стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

а/ При наличие на повреди, удари и други щети, следва да бъде уведомен незабавно ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, се попълва двустранен констативен протокол, който се подписва от куриера и клиента. 

б/ При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при даване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан със задължение да изпълни поръчката.

в/ При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

III. ЦЕНИ

 1. Цените на стоките, посочени в сайта, не включват транспорт до адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, в които изрично е упоменато, че артикулът е с безплатна доставка или пратката отговаря на условията за безплатна доставка, упоменати в рубриката „Срокове и Доставка“. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТе длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, ако има такива. При промяна в цената на дадена стока, съобщението за по- ниската цена е: поставяне на новата цена до старата, а старата е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

 
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Клиентът може да заплати закупената стока с наложен платеж при доставката или по банков път. В случаите, в които е заплатено по банков път, доставката се изпълнява, след като парите са постъпили в банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда продуктовия каталог и, след регистрация в сайта да поръчва предлаганите в сайта на Интернет магазина Magazinatuvas.com стоки. ДОСТАВЧИКЪТ ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали и информацията за тях, които са публикувани в този сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно регистрацията си по всяко време, но това не може да бъде направено при нефинализирана поръчка. Забранява се, материалите, публикувани на сайта Magazinatuvas.com да се променят, да бъдат копирани, или публично разпространявани за каквато и да било цел. Публикуваните в този сайт материали са забранени за употреба в други сайтове. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 2. Във всеки един момент от процеса на заявяване и изпълнение на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за нейното състояние.
 3. Потребителското име и парола са уникални за всеки клиент и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за опазването им и за всички действия, извършвани от него или от друго лице, при които се ползват потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА  в случай на неправомерен достъп до палтформата на онлайн магазина Magazinatuvas.com , когато това е станало чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и в случаите, при които има риск от такова използване.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, след като е финализирал своята поръчка да заплати нейната цена, според начините, посочени в рубриката „Начин на плащане“.
 5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, клиент на ТЪРГОВЕЦА,  при ползване на услугите, предоставени чрез Magazinatuvas.com  се задължава:
  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, както и етичните норми; незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на нарушение при използване на предоставяните услуги;
  да не извършва злоумишлени действия във всеки аспект на търговската практика; да не разпространява  и прави достояние на трети лица на материали и продукти, предоставени в сайта, в разрез с действащото законодателство на РБългария и Общите условия на Magazinatuvas.com  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави вярна и точна информация- телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката или услугата, да заплати разходите за тяхната доставка, ако същата не е безплатна и да осигури достъп, присъствие и направи възможно получаването на стоката. В случаите, когато изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ  не е длъжен да контролира начина, по който потребителите ползват предоставяните услуги, както и няма реалната възможност да прави това.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Magazinatuvas.com  При нарушение на настоящите „Общи условия“ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и по собствена преценка, ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, по всяко време, без задължение за уведомяване,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта Magazinatuvas.com. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяване, спиране, променяне или ограничаване на услуги, предоставяни чрез сайта, както и за изтриване, промяна, недостоверност или неточност, загубване, или непълнота на съобщения и информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Magazinatuvas.com  ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен, след извършване на плащането и неговото получаване да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността стоката, обект на заявката и плащането, да я достави в срок, да се увери в изправността и годността на всеки артикул, преди да бъде изпратен (когато това не нарушава целостта на опаковката). Когато стоката, обект на заявката не е налична, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 3 работни дни, след получаване на онлайн заявката, като изпрати съобщение до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или телефон за връзка.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката, обект на заявката.
 4. Съгласие за обработка на лични данни. Име, телефон, адрес за доставка, валиден e-mail адрес. ТЪРГОВЕЦЪТ  е в правото си да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ.  Информацията може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изричен отказ от страна ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочен в приложена бланка или изпратен на e-mail адрес: Magazinatuvas@gmail.com  ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, единствено за да подобрява качеството на предлаганите услуги или за цели, съобразени с българското законодателството и приложимите международни актове. 
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без задължение за уведомяване да прави промени в предлаганите стоки, услуги, цени и наличности. 
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е могъл или не е бил длъжен да предвиди, вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies). Това са текстови файлове, запазени от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяващи възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и др.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща непоискани търговски съобщения на потребителите на сайта Magazinatuvas.com: нови продукти, промоционални оферти, съобщения с информативна цел, както и друг вид съобщения, разрешени от закона.
 9. Съгласно ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ „ПЕТРЕЛИ“ ЕООД се задължава и предоставя свободно следната информация:

Име: „ПЕТРЕЛИ ЕООД

Адрес на управление: Варна ул. Л. Каравелов 58 ап 15

Контактна информация: magazinatuvas@gmail.com

Цената на стоките е в български лева с включен ДДС и е изписана в страниците на сайта, където е представен за конкретния продукт.

Транспортните разходи за доставка, не са включени в цената на стоките. Условията за доставка са посочени в рубриката „Срокове и Доставка“.

Възможните начини  за доставка са посочени в рубриката „Срокове и Доставка“.

Регистрация по ЗДДС: 

ТЪРГОВЕЦЪТ „Петрели“ ЕООД е регистриран по ЗДДС: 

ЕИК: BG 200074038

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалността на предоставените лични данни. Валиден e-mail адрес, телефон, име и фамилия и пълен /точен/ адрес за доставка. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъдат публикувани, използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната заявка за покупка на стока, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията, съобразно закона.

VII. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да  откаже поръчаните стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаването им, при условие, че те не са използвани, освен за изпробване на техния размер, функционалност и др.; запазена е цялоста на опаковката и търговския вид, в който е получена, според условията по чл.55 от ЗЗП (всички обозначителни стикери, етикети и указания, които я придружават трябва да са налични и съхранени). При констатация, че е наличен дефектен продукт, до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов или да се възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ. Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва дa се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането; ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички разходи по връщането на стоката- разходи за транспорт, куриерска услуга, банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката и др.; Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, каквато е била при онлайн заявката и финализирането на покупката. 

 1. Когато е налице несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява цялата платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, включително и транспортните разходи, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.27. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронният магазин” и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на законодателство, приложими чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети „Електронния магазин“ и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил данните си при регистрация, при използването на същите.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

28. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. Той има право да променя характеристиките на предоставяните стоки и настоящите Общи условия и на основание промени в българското законодателство. За  направените изменения в Общите условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, като в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и осигури достатъчно време той да се запознае с тях. В определения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан с тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на дадена услуга на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

                                                   КОМЕНТАРИ

Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че коментарите ви няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на този сайт или друг свързан сайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой друг освен себе си, или да ни подведете по друг начин нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за точността им. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

IX. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ.

29 „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата Magazinatuvas.com  на своя компютър.

30. „ПОРЪЧКА“ е съвкупността от избраните стоки с всички други атрибути, като цена, начин на доставка, начин на заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

31. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЪТ Magazinatuvas.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентен съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Срокове и Доставка

 • Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни след регистрация на поръчката. От понеделник до петък. Събота и неделя Magazinatuvas.com  не работи
 • Доставката се изпълнява с куриер- Спиди или Еконт, по избор на клиента.
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при поръчки над 70 лева или при други условия, изрично посочени условия към съответния продукт или група продукти.